Yatırım Teşvik Sistemi

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

 

                

Yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımlarıteşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Ülkemizin kalkınmış düzeyinin istenilen seviyelere ulaşması yanında bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve istihdam oranlarının artırılması amacıyla düzenlenen Yatırım Teşvik Sistemi; 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı karar ile yatırımcılara yeni fırsatlar sunmak amacıyla yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. 

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile öngörülen hedeflere ulaşmak için, stratejik yatırımlar sisteme entegre edilmiş; bölgesel ve büyük ölçekli yatırımların asgari yatırım tutarları düşürülmüş ve bu yatırımların sektörel kapsamları genişletilmiş; bölgesel teşvik haritası güncellenmiş ve il bazlı sisteme geçilmiş; 6. Bölgedeki tüm yatırım konularının bölgesel kapsamda değerlendirilmesi sağlanmış; 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için destek oranları artırılmış ve yeni istihdam destekleri getirilmiş; öncelikli olarak desteklenecek yatırım konuları belirlenmiştir.

2014 yılı itibari ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında güncel destek miktarları ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

10

15

20

25

30

35

OSB İçi

15

20

25

30

35

40

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

OSB Dışı

-

-

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

OSB İçi

-

-

4 yıl

6 yıl

8 yıl

10 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

YOK

YOK

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Avrupa Birliği Mali Yardımları başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası fon kaynakları konusunda geniş tecrübe ve bilgi birikimine sahip SUN Danışmanlık, 2005 yılından bu yana özellikle KOBİ Hibe Programları kapsamında Türkiye’nin en başarılı danışmanlık firmalarından olup yatırım alanında 500’ü aşkın firma üzerinden gerçekleştirdiği  projelerle KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha aktif ve etkin şekilde yol alabilmesi için çalışmalar yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. Bu aşamada siz değerli müşterilerize ‘’Yatırım Teşvik Belgesi’’ aşamalarının en kısa sürede tamamlanması için  süreçteki tüm işlemler uzman kadromuz ile gerçekleştirilmektedir. Yatırım teşvik belgesi konusunda uzman kadromuz tarafından yatırım teşvik belgesi, yatırım teşvik kredisi, yatırım teşvik yardımı size en kısa sürede sağlanmaktadır.

Hibe Programı Başvurusu