Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 

                                               Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

 “Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım” Alt Tedbiri Şartlı Başvuru-101-2

 

Program Otoritesi: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Hibe Oranı: Uygun harcamalar toplamının %50’si

Ancak, aşağıdaki hallerde Kamu Katkısı oranları artacak, dolayısıyla başvuru sahibinin katkısı da buna bağlı olarak azalacaktır.

  • Başvuru sahibi (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) hibe desteği kararı alındığı tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal işletmelere yatırımlar için Kamu Katkısı %55, Başvuru Sahibi katkısı %45,
  • Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için Kamu Katkısı %60, Başvuru Sahibi katkısı %40,
  • Hibe desteği kararı alındığı tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) sahip olduğu dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere ait yatırımlar için Kamu Katkısı %65, Başvuru Sahibi katkısı %35 olacaktır.

Başvuru Tarihi: 10.02.2015

Toplam Destek Bütçesi: 110.290.351 Avro

Hibe Miktarı: a) Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler için en az 20.000 Avro, en fazla 1.000.000 Avro,

Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler için en az 15.000 Avro, en fazla 500.000 Avro olmalıdır.

Proje Süresi:

1.   Proje Uygun harcama tutarı 0-250.000 Avro arasında olan projelerde ve 250.000 avro üzerinde olup tek taksit olan projelerde, projenin en fazla 4 ay içerisinde tamamlanması ve bu 4 aylık süre içinde tamamlanır tamamlanmaz da Ödeme Talep Paketinin İl Koordinatörlüğüne ibrazı gerekmektedir.  

2.   Proje Uygun harcama tutarı 250.000 Avro üzeri olan ve taksitlendirme yapılan projelerde uygulama dönemi 4 aydan uzun olsa bile,    ilk ödeme talep paketinin, projenin uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren ilk 4 ay içersinde İl Koordinatörlüğüne ibrazı gerekmektedir.

UYGULANDIĞI İLLER:  Afyonkarahisar, Çankırı, Karaman, Ordu, Ağrı, Çorum, Kars, Samsun, Amasya, Denizli,. Kastamonu, Şanlıurfa, Aksaray, Diyarbakır, Konya, Sivas, Ankara, Elazığ, Kütahya, Tokat, Ardahan, Erzincan, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Manisa, Uşak, Balıkesir, Giresun, Mardin, Van, Burdur, Hatay, Mersin, Yozgat, Bursa, Isparta, Muş, Çanakkale, Kahramanmaraş, Nevşehir

Programın Amacı:

Et Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile kırmızı et üreten küçük ve orta ölçekli  tarımsal işletmeler) ve kanatlı eti üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin

a) Modernize edilmesi,

b) İlgili AB standartlarına yükseltilmesi ve

c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

i) Kırmızı Et Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmelerBu tarımsal işletmeler 30-250 baş sığır veya 100-300 baş koyun veya 100-300 baş keçi kapasitesine sahiptirler.

ii) Kanatlı Eti Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmelerBu tarımsal işletmeler, broyler için; 5.000-50.000 broyler/dönem kapasitesine, hindi için; 1.000-8.000 hindi/dönem kapasitesine sahip işletmelerdir.

Kimler Başvurabilir?

Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere,  ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.)

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

5179 Sayılı Gıda Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belirlenen üretim ve kayıt belgelerine sahip olan, ulusal vergi sistemine kayıtlı, proje kapsamındaki illerden birinde bulunan; ayrıca

Tarımsal İşletme, aşağıdaki sistemlere kayıtlı olmalıdır.

•             Çiftçi Kayıt Sistemi,

•             Hayvan Kayıt Sistemi,

•             Ulusal Vergi Sistem

a) Kırmızı Et Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme (Bütçe Kalemi 1) ise,

•             En az 30, en fazla 250 baş sığır kapasitesine veya

•             En az 100, en fazla 300 baş koyun kapasitesine veya

•             En az 100, en fazla 300 baş keçi kapasitesine sahip olmalıdır.

b) Kanatlı Eti Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme (Bütçe Kalemi 2) ise

•             En az 5.000, en fazla 50.000 broyler/dönem kapasitesine veya

•             En az 1.000, en fazla 8.000 hindi/dönem kapasitesine sahip olmalıdır.

Başvuru sahibinin sağlaması gerekli koşullar;

Başvuru sahibi gerçek kişi ise destek kararı alındığında (Sözleşme imzalandığında) 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır.)

Başvuru sahibi;  gerçek kişi ise kendisi,  tüzel kişilik ise üst yönetim kademesinden bir daimi çalışanı, Tarım Teknik Liseleri veya Tarım, Veteriner Hekimlik veya Gıda konusunda Üniversite veya Meslek Yüksek Okulu diplomasına sahip olmalı veya

Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hizmet dökümünü ibraz etmelidir.

Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir

Hibe Programı Başvurusu