Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

                                       Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

                                  “Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” Alt Tedbiri Şartlı Başvuru-103-2

                                      Kırmızı Et Kesimhaneleri ve İşleme Tesisleri

 

Program Otoritesi: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Hibe Oranı: Uygun harcamalar toplamının %50’si

Hibe Miktarı: Uygun harcamaların toplam değeri 30.000 Avro’dan düşük, 3.000.000 Avro’dan yüksek olamaz.

Başvuru Tarihi: 10.02.2015

Toplam Destek Bütçesi: 110.290.351 Avro

1.   Proje Uygun harcama tutarı 0-250.000 Avro arasında olan projelerde ve 250.000 avro üzerinde olup tek taksit olan projelerde, projenin en fazla 4 ay içerisinde tamamlanması ve bu 4 aylık süre içinde tamamlanır tamamlanmaz da Ödeme Talep Paketinin İl Koordinatörlüğüne ibrazı gerekmektedir.  

2.   Proje Uygun harcama tutarı 250.000 Avro üzeri olan ve taksitlendirme yapılan projelerde uygulama dönemi 4 aydan uzun olsa bile,    ilk ödeme talep paketinin, projenin uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren ilk 4 ay içersinde İl Koordinatörlüğüne ibrazı gerekmektedir.

Uygulandığı İller: UYGULANDIĞI İLLER:  Afyonkarahisar, Çankırı, Karaman, Ordu, Ağrı, Çorum, Kars, Samsun, Amasya, Denizli,. Kastamonu, Şanlıurfa, Aksaray. Diyarbakır. Konya. Sivas, Ankara, Elazığ, Kütahya, Tokat, Ardahan, Erzincan, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Manisa, Uşak, Balıkesir, Giresun, Mardin, Van, Burdur, Hatay, Mersin, Yozgat, Bursa, Isparta, Muş, Çanakkale, Kahramanmaraş, Nevşehir

Programın Amacı:

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt-tedbiri kapsamındaki destek faaliyetleri  iki ayrı bütçe kalemi altında toplanmıştır. Bu faaliyetlerin desteklenmesindeki amaç;

  • Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama

Kombinalara ait olanlar dahil olmak üzere ; 1. ve 2.sınıf kesimhanelerin (sığır/keçi/koyun) ve/veya küçük ölçekli kırmızı et işleme tesislerinin alt yapılarının Topluluk standartlarına ulaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesi

  • Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama

Kombinalara ait olanlar dahil olmak üzere; küçük ve orta ölçekli kanatlı eti kesimhanelerininve/veya küçük ölçekli kanatlı eti işleme tesislerinin alt yapılarının, Topluluk standartlarına ulaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesidir.

Kimler Başvurabilir?

Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere,  ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.)

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

5179 Sayılı Gıda Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belirlenen üretim ve kayıt belgelerine sahip olan, ulusal vergi sistemine kayıtlı, proje kapsamındaki illerden birinde bulunan; ayrıca

İşletme büyükbaş veya küçükbaş hayvan kesimi ve/veya ısıtma,  tütsüleme,  kürleme, olgunlaştırma,  marinasyon,  kurutma,  ekstrakte etme,  ekstrüzyon veya bunların kombinasyonunun ilk ürüne uygulanarak değiştirildiği şeklinde işlenmesi ve pazarlanması üzerine faaliyet göstermelidir.

$1(a)    Kesimhane ise

(i)  Günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi cinsi,  en fazla 250 sığır ve 2000 koyun/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine ya da

(ii)  Sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine ya da

(iii) Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa,  günlük en az 290,  en fazla 4 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı,  

           (b) Kırmızı et işleme tesisi ise 

(i)  Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

Başvuru sahibinin sağlaması gerekli koşullar;

Başvuru sahibi gerçek kişi ise destek kararı alındığında (Sözleşme imzalandığında) 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır.)

Başvuru sahibi;  gerçek kişi ise kendisi,  tüzel kişilik ise üst yönetim kademesinden bir daimi çalışanı, Tarım Teknik Liseleri veya Tarım, Veteriner Hekimlik veya Gıda konusunda Üniversite veya Meslek Yüksek Okulu diplomasına sahip olmalı veya

Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hizmet dökümünü ibraz etmelidir.

Hibe Programı Başvurusu