Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına

Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Tedbiri

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Alt Tedbiri

 

Program Otoritesi: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Hibe Oranı: Uygun harcamalar toplamının %50’si

Başvuru Tarihi: 10.02.2015

Toplam Destek Bütçesi: 110.290.351 Avro

 

Hibe Miktarı:

50.000 avrodan az ve 1.500.000 avrodan fazla olamaz.

0- 250.000 avro arasındaki yatırımlar için bir taksitle,

250.001 -1.000.000 avro arasındaki yatırımlar için bir veya iki taksitle,

1.000.001 -1.500.000 avro arasındaki yatırımlar için bir, iki veya üç taksitle

Ödeme yapılır.

UYGULANDIĞI İLLER:  Afyonkarahisar, Çankırı, Karaman, Ordu, Ağrı, Çorum, Kars, Samsun, Amasya, Denizli,. Kastamonu, Şanlıurfa, Aksaray, Diyarbakır, Konya, Sivas, Ankara, Elazığ, Kütahya, Tokat, Ardahan, Erzincan, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Manisa, Uşak, Balıkesir, Giresun, Mardin, Van, Burdur, Hatay, Mersin, Yozgat, Bursa, Isparta, Muş, Çanakkale, Kahramanmaraş, Nevşehir

Programın Amacı:

  • Topluluk standartlarına ulaşmak ve genel performanslarını arttırmak amacıyla,  avlanma sonrası kayıpları minimuma indirmek için soğuk zincir uygulamasına öncelik vererek, pazar imkânlarının yatırım için kullanılabileceği öncelikli hedef bölgelerindeki sınırlı sayıdaki illerde mevcut küçük ve orta ölçekli balık işleme tesislerini ve yeni kurulumlarını desteklemek,
  • Yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak

Kimler Başvurabilir?

Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere,  ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.)

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

5179 Sayılı Gıda Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile belirlenen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmak, ulusal vergi sistemine kayıtlı, proje kapsamındaki illerden birinde bulunmak; ayrıca

  • En az 100 ton/yıl, en fazla 800 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu işleme kapasitesine veya en az 300 ton/yıl, en fazla 1000 ton/yıl su ürünleri ya da kültür balıkçılığı ürünleri (taze,  taze dondurulmuş,  işlenen tiplerden birinde ya da karışık tiplerde)  işleme kapasitesine sahip olmak

Başvuru sahibinin sağlaması gerekli koşullar;

  • Başvuru sahibi gerçek kişi ise destek kararı alındığında (Sözleşme imzalandığında) 65 yaşın üzerinde olmamak (66 yaşından gün almış olmamalıdır).
  • Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise üst yönetim kademesinden bir daimi çalışanı,  Tarım Teknik Liseleri veya Tarım, Veteriner Hekimlik veya Gıda konusunda Üniversite veya Meslek Yüksek Okulu diplomasına sahip olmak
  • İlgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümünü ibraz etmek

Hibe Programı Başvurusu