GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelij kamu kurum ve kuruluşlarına ‘TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI’’ ile toplam 15.000.000,00 TL tutarında destek sağlayacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: 23.11.2018

Proje Süresi: Azami 24 ay           Destek Oranları: %75

Destek Miktarları:           Asgari Tutar: 250.000,00 TL                          Azami Tutar: 1.500.000,00 TL

Programın özel amacı: TR22 Bölgesinde kültür turizmi ve termal turizm faaliyetlerinde destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesidir.

Program öncelikleri aşağıda sıralanmıştır:

-Termal turizm merkezlerinin turizme kazandırılmasına yönelik altyapı iyileştirme projeleri,

-Termal turizm destinasyonlarında sağlık turizmi altyapısının iyileştirilmesi ve/veya geriatri turizmi ile entegre edilmesine yönelik projeler,

-Termal turizm bölgelerinde ürün çeşitlendirmesine yönelik projeler,

-Sağlıklı yaşama yönelik kaplıca, SPA, Wellness ve benzeri imkânlar ile sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler,

-Sağlık turizmine yönelik olarak Bölgede bulunan doğal kaynak sularının (jeotermal, içme, ılıca, kaplıca)

turizme kazandırılmasına yönelik projeler.

 

2. Kültür turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması

-Antik kent ve ören yerinde kazı, restorasyon vb. altyapı çalışmalarının tamamlanmasına yönelik projeler,

-Kale, han, hamam, kervansaray, tarihi köprü, çeşme, tarihi yerleşim birimleri, müze, cami, medrese, kilise, manastır, çarşı, pasaj vb. arkeolojik alanlar dahil taşınmaz kültür varlıkları vb. tarihi ve kültürel mirasın turizme kazandırılmasına yönelik fiziki düzenleme ve altyapı çalışmalarına yönelik projeler,

-Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,

-Tarihi eserlerin çevresindeki yerleşim yerlerinin tarihi dokuya uyumlu hale getirilmesine yönelik projeler

-Turistik değere sahip tarihi kent meydanı, sokak, mahalle vb. alanların özgün dokusunun korunması ve

iyileştirilmesine yönelik sokak sağlıklaştırma projeleri (yol hariç, ev cepheleri, bahçe duvarları, kapı-pencere

doğramaları, cumba, çatı restorasyonu vb.),

-Müze, kültür merkezi gibi kültürel tesislerin kurulmasına ve iyileştirilmesine yönelik altyapı projeleri,

-Kültürel ve turistik değere sahip alanlarda turistlerin daha çok vakit geçirebilmesi için kültür - sanat sokağı

ve meydan gibi alanların oluşturulmasına yönelik projeler,

-Somut olmayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik altyapı projeleri,

-Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin altyapısının iyileştirilmesine yönelik projeler,

-Milli Parklarının turizm altyapılarının geliştirilmesine yönelik projeler.

-Truva Ören Yerinin ihtiyaç duyduğu altyapı ve üstyapı iyileştirmelerinin tespit edilmesi ve geliştirilmesine

yönelik projeler,

-Tarihi ve turistik mekânlara erişimi kolaylaştıracak altyapı çalışmalarının yapılmasına yönelik projeler

1. 

Hibe Programı Başvurusu