GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşlarına ve KOBİ’lere ‘TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI’’ ile toplam 15.000.000,00 TL tutarında destek sağlayacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: 23.11.2018

 

Proje Süresi: Azami 15 ay          

Azami Destek Oranı: KOBİ’ler için; projenin toplam uygun maliyetinin en fazla % 50’si Dernekler ve vakıflar için; projenin toplam uygun maliyetinin en fazla % 75’i

Destek Miktarları:           Asgari Tutar: 100.000,00 TL                          Azami Tutar: 500.000,00 TL

 

Genel Amaç: TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi

Programın özel amacı: TR22 Bölgesinde kültür turizmi ve termal turizm faaliyetlerinde destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesidir.

Program öncelikleri aşağıda sıralanmıştır:

 

 

1. Termal turizm faaliyetleri gösteren işletmelerin hizmet kalitelerinin artırılması

2. Turizm işletmelerinin etkin ve yenilikçi yöntemler ile alternatif turizm hizmet kalitelerinin artırılması

3. Troas Bölgesi’nin destinasyon yönetimi yaklaşımıyla tanıtımı ve pazarlanması

 

Hibe Programı Başvurusu