KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI 11. ETAP

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI

                                                                                      (KKDYP 11. ETAP)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 11. Etap çağrısına çıkmıştır. Program kapsamında yalnızca tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle iştigal eden veya küçük ölçekli iş alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kooperatif ve birlikler başvuruda bulanacaklardır. 

Son Başvuru Tarihi: 04.12.2016

Programın amacı:  Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

KKDYP’da Desteklenecek Yatırım Türleri Ve Faaliyetler ;

1)Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı

d)Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, 

 

2) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından;

a) Kırsal turizm yatırımları,

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi destek kapsamında konular içerisindedir.

YATIRIM KONUSU

HİBEYE ESAS  PROJE TUTARI (TL)

DESTEK VERİLECEK İLLER

YATIRIM KONULARI, HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI VE UYGULAMA İLLERİ

 

 

 

I)Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama*

 

2.000.000

   39 İL**

Tohum işleme, paketleme ve depolama

2.000.000

81 İL

Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

1.500.000

81 İL

II) Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

2.000.000

   39 İL**

Ham derinin işlenmesi

2.000.000

81 İL

III) Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

2.000.000

   39 İL**

IV) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni sera

2.000.000

81 İL

V) Yenilenebilir enerjiden ısı/  elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler

2.000.000

   39 İL**

VI) Çelik silo

1.500.000

81 İL

VII) Soğuk hava deposu

1.500.000

81 İL

VIII) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlen, pak. ve dep.

2.000.000

81 İL

IX) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar

Büyükbaş

1.500.000

    39 İL**

Küçükbaş

1.000.000

    39 İL**

Su ürünleri tesisleri

1.000.000

    39 İL**

Kültür mantarcılığı

1.000.000

    39 İL**

X. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları

Kırsal turizm yatırımları

1.500.000

    39 İL**

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

  500.000

81 İL

El sanatları ve katma değerli ürünler

  500.000

    39 İL**

Bilişim sistemleri ve eğitimi

500.000

81 İL

Son Başvuru Tarihi: 04.12.2016

Programın amacı:  Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

KKDYP’da Desteklenecek Yatırım Türleri Ve Faaliyetler ;

1)Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı

d)Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, 

 

2) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından;

a) Kırsal turizm yatırımları,

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi destek kapsamında konular içerisindedir.

 

YATIRIM KONUSU

HİBEYE ESAS  PROJE TUTARI (TL)

DESTEK VERİLECEK İLLER

YATIRIM KONULARI, HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI VE UYGULAMA İLLERİ

I)Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama*

2.000.000

   39 İL**

Tohum işleme, paketleme ve depolama

2.000.000

81 İL

Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

1.500.000

81 İL

II) Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

2.000.000

   39 İL**

Ham derinin işlenmesi

2.000.000

81 İL

III) Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

2.000.000

   39 İL**

IV) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni sera

2.000.000

81 İL

V) Yenilenebilir enerjiden ısı/  elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler

2.000.000

   39 İL**

VI) Çelik silo

1.500.000

81 İL

VII) Soğuk hava deposu

1.500.000

81 İL

VIII) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlen, pak. ve dep.

2.000.000

81 İL

IX) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar

Büyükbaş

1.500.000

    39 İL**

Küçükbaş

1.000.000

    39 İL**

Su ürünleri tesisleri

1.000.000

    39 İL**

Kültür mantarcılığı

1.000.000

    39 İL**

X. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları

Kırsal turizm yatırımları

1.500.000

    39 İL**

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

  500.000

81 İL

El sanatları ve katma değerli ürünler

  500.000

    39 İL**

Bilişim sistemleri ve eğitimi

500.000

81 İL

 

**39 İl IPARD Uygulamalarının Dışında Kalan İllerdir.

Bu iller;

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce

Hibe Programı Başvurusu