Kredi Faiz Desteği

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

1.    Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,

2.    finansman sorunlarının çözümü,

3.    istihdam yaratmaları,

4.    uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır. 

      KOSGEB desteklerinden faydalanabilmek için KOSGEB’in internet sitesi üzerinden izlenecek olan adımlar aşağıdaki gibidir.

Hibe Programı Başvurusu