KOBİGEL-KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMLERE İVME

KOSGEB

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMLERE İVME

KOSGEB,Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı” ve “Girişimcilik Destek Programı’ndan yararlanarak kurulan ve istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip işletmelerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB Destekli Girişimlere İvme’’ teklif çağrısı ile üst limit geri ödemesiz 100.000 (yüz bin) TL ve geri ödemeli 150.000 (yüz elli bin) TL olmak üzere azami 250.000 TL tutarında destek sağlanacaktır.

Destek Oranı: 1. ve 2. bölgelerde %60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 (seksen)

Program Toplam Bütçesi: 100.000.000,00                      Hedef Bölge: 1., 2., 3., 4., 5., 6. Bölgeler

Proje Başvurusu: 30 Mayıs – 1 Temmuz 2016                Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

KOSGEB tarafından desteklenebilen tüm sektörler

Ülke genelinde orta ve düşük teknoloji alanında üretim yapan KOBİ’lere yönelik hazırlanacak projelerde Desteklenecek Proje Giderleri

Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Şartlar

Geri Ödemeli

Desteğe İlişkin

Şartlar

A) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir

50.000 TL’ye kadar

X

B) Makine-Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır

50.000 TL’ye kadar 150.000 TL’ye kadar

C) Yazılım Giderleri

Yazılımın lisans ve yazılıma ilişkin eğitim-danışmanlık giderleri desteklenebilecektir

50.000 TL’ye kadar Sadece yazılım lisans giderleri için 50.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri

Eğitim giderleri,

Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç),

Belgelendirme giderleri,

Test ve analiz giderleri,

Tanıtım giderleri ( Ödeme yapılabilmesi için Yurtiçi Marka tescil belgesi şartı aranır),

Ürün tasarım giderleri.

25.000 TL’ye kadar

                X

E) Diğer Giderler

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler.

10.000 TL’ye kadar

              X

Uygun Proje Konuları;

 • İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,
 • Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,
 • Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
 • Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler,
 • Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,
 • İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,

Ölçek;

 • KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programından yararlanarak 01.01.2016’dan önce kurulan,
 • 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL, çalışan sayısı en az 2 olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan, işletmeler başvurabilir

Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler,

 • Proje yöneticisine ait özgeçmiş,
 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar ile özelliklerini içeren dokümanlar,
 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi)
 • Tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir.
 • Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar,
 • 2014-2015 yılları için onaylı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

1.ve 2.Bölgeler:Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,  Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

3. 4. 5. ve 6. Bölgeler: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri.

Hibe Programı Başvurusu