Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,

İstihdamın artırılması,

Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi

3 alt programdan oluşmaktadır:

  • Uygulamalı Girişimcilik eğitimi,
  • Yeni Girişimci Desteği,
  • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

  • Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar,
  • Eğitimler, KOSGEB veya diğer kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenebilir,
  • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir.
  • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

Yeni Girişimci Desteği

Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

Destek Unsurları:

Destek Unsuru

$11.   

$11.    Üst Limit (TL)

$11.    Destek Oranı (%) (1. Ve 2. Bölge)

$11.    Destek Oranı (%) (3., 4., 5. Ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

5.000

60 (Kadın ve özürlü girişimci: 70)

70 (Kadın ve özürlü girişimci: 80)

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği

Geri Ödemesiz

10.000

İşletme Giderleri Desteği

Geri Ödemesiz

12.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemesiz

70.000

Hibe Programı Başvurusu