Tematik Proje Destek Programı

Amacı ve Gerekçesi:

    ·  KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

    ·   Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

    ·    KOBİ’lerin uluslararası bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması.

Tematik Proje Destek Programı Destek Unsurları

 

Çağrı Esaslı Tematik Program

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler

KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları

Program Süresi

 -

3 Yıl

Proje Süresi

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı

1. ve 2. Bölgede % 50

3., 4., 5. Ve 6. Bölgede % 60

1. ve 2. Bölgede %50

3. ve 4. Bölgede % 60

Destek Ödemesi

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle

Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

150.000 TL

Çağrı esaslı tematik program desteklenecek proje giderleri

$    ·         Personel ücretleri ve seyahat giderleri,

      ·         Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25)

      ·         Sarf malzemesi giderleri,

      ·         Hizmet alım giderleri,

      ·         Genel idare giderleri (azami %10).

Meslek kurulu proje destek programı desteklenecek proje giderleri
Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetlerdir.

Hibe Programı Başvurusu