Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)

1507 kodlu TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programının amacı, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda; Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının, %75 oranında geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK tarafından daha önce desteklenmemiş kuruluşların ilk iki projesi bu program çerçevesinde desteklenebilmektedir.

Program Otoritesi: TÜBİTAK

Destek Oranı: Toplam proje bütçesinin %75’ine kadar destek sağlanmaktadır.

Destek Miktarı:

Azami destek miktarı: 500.000 TL

Uygulama Süresi: En fazla 18 Ay

 

    

 

 

Kimler Yaralanabilir?

18.11.2005 Tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”’teki KOBİ şartlarını taşıyan ve daha önce TÜBİTAK desteklerinden hiç faydalanmamış veya en fazla bir projesi destek almış firmalar programa başvurabilir. KOBİ’ler; 1–250 kişi çalıştıran, yıllık cirosu 25.000.000 TL’den küçük olan işletmeler bu destekten faydalanabilir. Daha önce hiçbir projesi için destek alınmaması koşulu ile 2 proje desteklenir. 1 proje destek aldıysa, 1 proje bu kapsamdan desteklenir. 

Programın Öncelikleri: Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (Ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve aşağıda belirtilen hedefleri olan projeler desteklenmektedir.

  • Yeni ürün üretilmesi
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
  • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Program kapsamında hibe alan projelerdeki destek kalemleri;

·         Personel giderleri

·         Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri

·         Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

·         Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

·         Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

·         Malzeme ve sarf giderleri

 

            

Hibe Programı Başvurusu