TÜBİTAK Uluslar Arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ( 1509 )

Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Program Otoritesi: TÜBİTAK

Destek Oranı: Büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanacaktır.

 

Destek Miktarı: Sınır yok

 

Uygulama Süresi: Sınır yok

Kimler Yaralanabilir?

Uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir. 

Programın öncelikleri;

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,

·         Eureka

·         Eurostars

·         Ortak Teknoloji Girişimleri

·         CORNET

·         Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar yer alacaktır.

 

 

 

Hibe Programı Başvurusu