Finansal Analiz ve Yönetim Sistemlerinin Kurulması/Geliştirilmesi

Finansal Analiz ve Yönetim Sistemlerinin Kurulması/Geliştirilmesi

KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin sermayelerinin, faaliyet alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenip belirlenmediği, mevcut sermayenin verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi, firmaların sahip olduğu finansal kaynakların değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerini yönlendirmek ve bu konuda çalışmalar da Sun Danışmanlık’ın hizmet verdiği ve deneyimli olduğu alanlardır.

Sun danışmanlık finansal analiz ve yine firmalara yönelik yönetim sistemlerinin kurulması alanında işletmelerin mevcut mali tablolar üzerinden operasyonel ve finansal değerlendirme yapmak ve raporlamaların yapılması ve yapılan değerlendirmeler sonucunda işletmelerin mali performansı artırmak, sermaye yapısını iyileştirmek ve operasyonel verimliliği yükseltmek için gerekli görülen tavsiyelerde bulunarak stratejik öneriler getirmektedir.

BADILLI TARIM
HAYATİ PLASTİK
TRANS-EL
LİLA KOZMETİK
BEDEN MERMER
TEKİN DEMİR
Top