Fizibilite Hazırlama Hizmeti

Fizibilite Hazırlama Hizmeti

İşletme kuruluş aşaması öncesinde eldeki parasal değerlerin fiziksel değerlere dönüşümü amacıyla hazırlanan fizibilite raporları; firmaların yatırımlarının ekonomik değere dönüşmesi ve hedeflenen karlılığa ulaşılmasında modern işletmeciliğin ilk adımıdır. Öte yandan işletmelerin yapmış oldukları yatırımın başarılı olabilmesi için gerekli şart kararların rasyonel ve amaca uygun bir analize dayandırılmasıdır.

Bu doğrultuda 10 yıldır turizmden sanayiye onlarca iş kolunda yüzlerce KOBİ, Sanayi Kuruluşu ve Sivil Toplum Örgütü’nün işlerini geliştirmesine yönelik profesyonel destek sunan Sun Danışmanlık, işletmelerin her alanda yapacakları yatırımlarda; işletmelerin yatırımların ekonomik, teknik, finansal, yasal ve mali araştırmalar yapılarak kurulmasının karlı ve yararlı olup olmayacağını sistemli ve bilimsel çalışmalarla ortaya koyarak işletmelere çok yönlü yararlar sağlamaktadır.

Kesin proje çalışmalarına geçmeden önce yapılan ön-proje çalışmaları ile araştırma giderlerini azaltmak için tamamlanan çalışmalar sonucunda çıkan raporlarda aşağıda yer alan hususlar yer almaktadır.

BADILLI TARIM
HAYATİ PLASTİK
TRANS-EL
LİLA KOZMETİK
BEDEN MERMER
TEKİN DEMİR
Top