İşletme Analizi, Stratejik Gelişim ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları

İşletme Analizi, Stratejik Gelişim ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Günümüzde KOBİ statüsündeki firmaların büyük bir çoğunluğu firmalarını diğer firmalardan ayıran temel değerleri tespit edememeleri sebebi ile mevcut iş süreçlerini yönetmede ve yatırım kararlarını almada ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Firmaların mevcut sektörü içindeki büyüme hedeflerini, satış stratejilerini ve bu planların kısa vade de değil uzun vadede işler bir şekilde dizayn edememeleri faaliyet süreçleri boyunca Pazar genişletme, ürün çeşitliliğini artırma gibi konularda doğru yöntemlerle araştırma yapabilecek kapasiteye sahip olmamaları yüzünden potansiyellerinin kullanamamalarına sebep olmaktadır.

Sun Danışmanlık tam bu noktada öncelikle işletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri detaylı olarak analiz eder ve bu analiz ile işletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğunu ortaya koyar. Bu İşletme Analizi 32 başlık altında hem mali hem piyasa koşulları hem de Pazar durumuna göre analizler içerir ve yorumlar bu analizler referans alınarak yapılır.

İşletme Analizinin alınması ile birlikte işletmenin faaliyet gösterdiği sektör araştırmaları, Pazar durumu, yatırım olanakları, ürünün müşteriye ulaşım yolları ve bunun satışa etkileri başlıkları altında piyasa araştırmaları yapılır ve bu araştırmalarla alınan İşletme Analizi bilgileri referans alınarak firmanın Stratejik Planı oluşturulur. Stratejik plan işletmenin mali kapasitesinden bilgi kapasitesine kadar işletmenin tüm yetenekleri ile fizibil olabilecek bir Stratejik Plan olmasına azami dikkat edilir. Bu hizmetle hazırlanacak olan Plan işletmenin bu planı tamamen uygulayabilir olarak hazırlanır.

Hazırlanan Stratejik Plan sonrasında bu planın uygulanabilir olmasının yanında sürdürülebilir bir temelde hazırlanarak firmanın Stratejik Plan çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyetler sonrası yeni hedeflerin belirlenmesi, sektör analizi gibi periyodik olarak yapılması gereken işlemleri işletmenin kendi imkânları yapabilecek kapasiteye gelmesi sağlanarak işletmenin kurumsallaşma ve mali olarak büyüyebilmesi için gerekli tüm çalışmalar gerçekleştirilmiş olacaktır.

BADILLI TARIM
HAYATİ PLASTİK
TRANS-EL
LİLA KOZMETİK
BEDEN MERMER
TEKİN DEMİR
Top