Yatırım Teşvik Belgesi Hizmeti

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmeti

FİRMA ANALİZİ: Ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanan Yatırım Teşvik belgesi kapsamında firmaların uygunluğunun değerlendirilmesinde tüm süreçlerde firmalara destek sağlayan Sun Danışmanlık, öncelikli olarak firmaların içinde bulunduğu sektöre ve yapılacak yatırımın konusunu değerlendirerek işletmelerin yapacakları yatırımlarına ilişkin uygunluğuna karar vermektedir.

YATIRIM FİZİBİLİTESİ: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımların ticarileştirilmesi amacıyla gerekli olan fizibilite çalışmalarında da firmalara destek sunan Sun Danışmanlık, 10 yıllık tecrübesini firmaların yatırım süreçlerindeki mevcut risklerini ve belirsizliklerini minimuma indirmek için çalışmalar gerçekleştirmektedir. SUN danışmanlık, firma analizi neticesinde elde edilen bulgular ile hazırlanan fizibilite çalışmasında firmaların ne kadarlık bir yatırım yapacağını, ürün/hizmet olarak ne üreteceğini, nasıl üreteceğini, nasıl ve nereye satacağını, yatırımı nereye yapacağını, yatırım yapılan yerin yatırımdan nasıl etkileneceğini, ne kazanacağını ortaya koyarak firmaların yapılacak yatırımlarında almış oldukları riskleri minimize etmiş olmaktadır. Ekonomi Bakanlığı’na doğrudan yapılan ve yerel birimlerce onay vermesi için gönderilen başvurularda yer alan yatırım projeleri; makroekonomik politikalar, arz talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden değerlendirilir ve gerekirse ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşler sonucunda uygun bulunması halinde, ‘’Yatırım Teşvik belgesi’’ dosya hazırlama sürecine başlanır.

DOSYA HAZIRLAMA: Yapılacak yatırımın uygunluğunun değerlendirilmesi neticesinde Sun Danışmanlık firmaların gerçekleştirdikleri yatırımlarında devlet destek mekanizmalarından gelişmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla en hızlı biçimde destek vermektedir. Bu aşamada öncelikli olarak hazırlanan fizibilite doğrultusunda ‘’Yatırım Teşvik Belgesi’’ için istenilen bilgi ve belgeler firmalardan temin edilerek Yatırım Bilgi Formu’nun hazırlanmasından Ekonomi Bakanlığı’nda geçen tüm süreçlerin takibi Sun Danışmanlık tarafından gerçekleştirilmektedir.
SÜREÇ TAKİBİ: ‘’Yatırım Teşvik Belgesi’’ onay aşamalarında süreci hızlandırmak amacıyla SUN Danışmanlık firmalar adına evrakların Ekonomi Bakanlığı’nda takibini gerçekleştirmekte ve bu kapsamda teşvik onaylama süresinin asgari zaman aralığında tamamlanması ve firma yatırımlarının en kısa sürede başlaması için gerekli hizmeti sunmaktadır.

BADILLI TARIM
HAYATİ PLASTİK
TRANS-EL
LİLA KOZMETİK
BEDEN MERMER
TEKİN DEMİR
Top