İnsan Kaynakları Politikamız

insan kaynaklari

Organizasyonun yönetim felsefesinin ve insan gücü stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak, süreçlerin işleyişini sağlamak, çalışanların motivasyonunu ve verimini yükseltecek bir ortamı yaratmak, bu ortamın korunup geliştirilmesi için gerekli politikaları ve teknik bilgiyi oluşturmak, çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla onların motivasyonları, iş tatmini ve mutlulukları ile birlikte verimliliğini arttırmaktır. 
 
Mevcut insan kaynağının niteliğinin yükseltilmesi ve yeni işe alınacak personelin büyüme stratejileri ile iş tanımları doğrultusunda nitelikli ve alanında yetkin kişilerden oluşması SUN DANIŞMANLIK İK politikasının ana amacıdır. 
 
Bu doğrultuda SUN Danışmanlık İnsan Kaynakları Politikasının temel ilkeleri şunlardır:

  • Görevin özelliğine uygun personelin görevlendirilmesi, tüm personele yetenek ve yeterliklerine göre yetişme ve gelişme olanağı sağlanması,
  • Gereğinden fazla personel istihdam edilmemesi, bu amaçla norm kadro sayılarına uyulması ve personelin maksimum verimle çalışmasının sağlanması,
  • Personelin başarıya teşvik edilmesi, ödüllendirilmesi, bilgi ve görgüsünün artırılması,
  • Boşalan kadrolara şirket içinden personel yetiştirme ilkesi ve kariyer planlama doğrultusunda atama yapılmasına özen gösterilmesi,
  • Personelin kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmeleri için gerekli ortamın sağlanması,
  • Personelin verimliliğini doğrudan etkileyen motivasyonunun ve çalışma azminin korunması, yüksek tutulması,
  • Personelin kişiliğine saygı duyulması, haklarının korunması ve gözetilmesi.